Kreditë pa para

Letrat e garancisë

Le të jetë Ziraat Bank Garancia juaj!

Ziraat Bank është gjithmonë në anën tuaj me rrjetin e saj të besueshëm dhe të gjerë në Turqi dhe në mbarë botën për të lehtësuar operacionet tuaja.

Tiparet(Features)

  • Në varësi të asaj për të cilën do të përdoret letra e garancisë, ajo mund të jetë e përkohshme, e përcaktuar, me parapagim ose e pakufizuar, e bërë në valutë të huaj ose të indeksuar në valutë të huaj, ose në TL, dhe mund ose nuk mund të ketë një periudhë vlefshmërie.
  • Konsumatori paguan komisionin paraprakisht ose me dorëzimin.