Dërgimi dhe parnimi i parave

Transfer i shpejtë, i sigurt dhe i lehtë i parave në dhe nga vende të ndryshme të botës, përfshirë rrjetin në Turqi të ofruar nga Ziraat Bank. Për këtë, do të ndihmoheni nga rrjeti korrespodent mjaft i gjerë i bankës sonë, i cili njihet në të gjithë botën.

Kryeni operacionet e transferimit në sistemin kombëtar ICS dhe transferimet bankare ndërkombëtare me sistemin SWIFT