Kreditë

KREDI KONSUMORE

Bëni kërkesë për kredinë tonë konsumatore me afat deri në 60 muaj për të financuar të gjitha nevojat tuaja personale, dhe për të marrë paratë me norma të favorshme të interesit dhe me opsione të pagese të preferencës tuaj.

 

KREDI PËR VETURA

Të kesh veturën e ëndrrave tuaja tani është shumë e lehtë. Të re apo të dorës të dytë, ju vendosni për veturën që dëshironi të blini. Me norma interesi të favorshme dhe deri në 84 muaj opsione të ri pagimit, përfitoni nga kreditë tona  për vetura.

 

KREDI PËR SHTËPI

Aplikoni për kredi për shtëpi dhe bleni shtëpinë e ëndrrave tuaja. Në vend që të paguani qiranë, ju mund të keni shtëpinë tuaj duke paguar këste mujore. Me mundësi të favorshme dhe deri në 10-vjeçare pagese…

 

KREDI KONSUMORE ME KOLLATERALE

Nëse keni nevojë për një mbështetje financiare më shumë sesa mund të mbulojë një kredi konsumatore, ne ju ofrojmë kredi të kolateralizuar të konsumatorëve me kushte më të gjata, deri në 120 muaj muaj dhe pagesa më të ulëta mujore.

 

Features(TIPARET):

  • Norma fikse e interesit
  • Hipoteka mbi pasuritë e paluajtshme është një domosdoshmëri.
  • Garancia e mëtutjeshme mund të kërkohet nëse vlerësohet e nevojshme nga dega

Ju lutemi vizitoni degën tonë për të marrë më shumë informacion.