Tregtia e Jashtme

Shërbimet e Tregtisë së Jashtme

Ziraat Bank është gjithmonë në anën tuaj.

Ne e dimë që tregtia dhe procedurat ndërkombëtare mund të tingëllojnë të ndërlikuara. Gjithmonë ekzistojnë rregullore dhe çështje të ndryshme për t'u marrë parasysh gjatë bërjes së tregtisë ndërkombëtare.

Ne mund t'ju ndihmojmë për të ulur rreziqet dhe për të marrë transaksione të thjeshta të tregtisë ndërkombëtare për kompaninë tuaj. Ekipet tona me përvojë dhe rrjeti i gjerë i degëve janë pranë jush për kërkesat tuaja të tregtisë së jashtme.

Letra e Kredive

Lejoni Ziraat Bank të mbulojë rreziqet e tregtimit

Ziraat Bank ofron mbështetje për bizneset e çdo madhësie ose kompleksiteti. Letrat e Kredisë mund të ndihmojnë në mbulimin e rreziqeve tuaja të tregtimit duke ju lejuar të mbroni kundër mospagimeve të pagesave nga jashtë dhe të garantoni pagesat tuaja jashtë vendit.

Tiparet(Features)

Eksportoni Letrat e Kredisë - marrëveshje e pagesës me kusht të lëshuara nga banka e blerësit tuaj në emër të tyre. Ata ju japin siguri se do të merrni pagesa për mallrat që eksportoni, me kusht që të plotësoni kushtet e letrës së kredisë. Nëse kërkoni nga ne të konfirmojmë Letrën e Kredisë, do të keni mbrojtje ndaj të pagesës të përcaktuar nga banka e blerësit.

Letrat e Kreditit të Importit - marrëveshje e pagesës me kusht të lëshuara nga ne tek furnizuesi juaj në emrin tuaj. Ata sigurojnë pagesa për furnizuesin tuaj, me kusht që ato të plotësojnë kushtet e letrës së kredisë, për shembull prezantimi i dokumenteve të tilla si një fatura e shkëmbimit, faturë, faturën e ngarkeses ose një faturë ajrore. Kjo ju jep më shumë kontroll, i cili mund të jetë një avantazh i veçantë kur blini nga furnitorët e rinj.

Letrat e Kredisë në gatishmëri

Letrat e kreditit në gatishmëri janë të pakthyeshme dhe të pagueshme sipas kërkesës.

Tiparet(Features)

Marrëveshjet e kushtëzuar në emër të importuesit tek përfituesi. Marrëveshje në emër të importuesit pas paraqitjes së dokumenteve specifike nga përfituesi i kërkuar nën kredi.

Koleksion i dokumenteve

Lejoni Ziraat Bank të sigurojë Tregtinë tuaj Ndërkombëtare!

Pasi ka dërguar mallrat, furnizuesi juaj paraqet dokumentet e nevojshme, së bashku me udhëzimet e tyre, në bankën e tyre e cila i dërgon dokumentet në bankë tuaj për pagesa. Me një Koleksion Dokumentar kundër pagesës (D / P), dokumentet e importit lëshohen për ju në pagesa. Me një koleksion dokumentar kundër pranimit (D / A), dokumentet lëshohen për ju kundër premtimit tuaj për të paguar

Tiparet(Features)

  • Një alternativë më e thjeshtë për Kreditë Dokumentare
  • Redukton rrezikun e pagesës për furnizuesin tuaj me kosto minimale për ju
  • Ju jep akses në mallra pa vonesë
  • Furnizuesit paguhen menjëherë pasi llogaria juaj të debitohet pa interes të fshehur ose vonesa në pagesa