Dış Ticaret

Dış Ticaret Hizmetlerimiz

Ziraat Bankası her zaman yanınızda.

Uluslararası ticaret ve ilgili süreçlerin sizlere karmaşık göründüğünün bilincindeyiz. Uluslararası ticaret yaparken her zaman ülkeler arası farklı yönetmelik ve uygulamaların dikkate alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

Sizlere muhtemel riskleri en aza indirmek ve firmanızın uluslararası ticaret faaliyetlerini sorunsuz yürütülmesinde destek sağlayabiliriz.

Akreditifli Ödeme

İthalat ve ihracat işlemleriniz, akreditifli ödeme ile Ziraat güvencesinde!

Genel Bilgiler

Akreditifli ödeme ile dış ticaret işlemlerinizi, banka taahhüdü ekleyerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikleri

  • Uluslararası CDCS (Belgeli Akreditif Uzmanlığı) sertifikası sahibi uzman dış ticaret personelimizden Vesaik İbrazında Ödemeli/Vadeli/Kabul Kredili olmak üzere her türlü ticari veya stand-by akreditif türü konusunda yardım alabilirsiniz.
  • İthalat akreditiflerinizde akreditif açtırma talimatınıza istinaden küşat mektubunun düzenlenmesi, uygun vesaikin alınması ve akreditif bedelinin transferi konularında aracılık hizmeti alabilirsiniz.
  • İhracat akreditiflerinizde ise muhabir bankalardan gelen akreditifin ihbarı, teyidi ve akreditif bedelinin ihracatçıya ödenmesi konularında Ziraat’in aracılık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Teminatlı Akreditif (Stand-by)

Muhatabın yazılı talebi ve varsa istenen diğer belgeleri ibraz etmesi üzerine bankaların, ödeme yapmayı taahhüt ettikleri geri dönülemez, bağımsız araçlardır.

Tahsil Vesaiki

Ziraat, vesaik karşılığı ödeme hizmeti ile yanınızda!

İhracatçının malları sevk ettikten sonra mala ilişkin vesaiki bir banka aracılığıyla ithalatçıya tahsil amacıyla gönderdiği ve ithalatçının ancak karşılığını ödediği vesaiki alarak malları gümrükten çekebildiği bu ödeme şeklinde; Ziraat Bankası olarak ihracat işlemlerinde vesaikin tahsile gönderilmesi ve ithalat işlemlerinde vesaikin tahsil edilerek bedelinin ihracatçıya gönderilmesi aşamalarında sizlere destek oluyoruz.

Kabul kredili ödeme hizmetiyle finansmanınız Ziraat'ten!

Akreditif, vesaik karşılığı ödeme ve mal karşılığı ödeme işlemlerinde ödeme yapmadan, ihracatçı tarafından keşide edilen poliçenin kabul edilmesi karşılığında ithalatçının vesaike sahip olduğu ve asıl ödemenin poliçe vadesinde yapıldığı, ithalatçının bankasının aval vermesi (kefalet) hâlinde ihracatçının poliçenin iştirası yoluyla finansman sağlamayı hedeflediği bu ödeme şeklinde de Bankamız; aracılık hizmeti vermektedir.